Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

jasminnie
7187 38ac 390
Reposted frommisza misza viabadblood badblood
2081 dc84 390
Reposted fromtwice twice viabadblood badblood
0754 4c87 390

James Dean photographed by Dennis Stock, 1955.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabadblood badblood
jasminnie
jasminnie
3934 bf98 390
Reposted fromscorpix scorpix viabadblood badblood
jasminnie
6845 0fda 390
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
jasminnie
"Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość.
Poduszkę z chmielu gdy sobie umościsz,
Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości"...

M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromextraordinary extraordinary viabadblood badblood
jasminnie
4827 69af 390
Reposted fromlaters laters viabadblood badblood
jasminnie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabadblood badblood
jasminnie
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viabadblood badblood
jasminnie
3199 19f4 390
tak to zamaszyście pozaznaczałam, że chyba mnie dotknęło
Reposted fromKACHA KACHA viabadblood badblood
4629 2d80 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viabadblood badblood
jasminnie
3213 6049 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaPoranny Poranny
jasminnie
Otwieram oczy i czuje jak mnie wszystko boli. Wystarczy przypomnieć sobie sny. Myślałem, że mi już przeszło a jednak byłem w koszmarnym, majestatycznie wielkim błędzie. Czemu śniłaś mi się zapraszając na swój ślub? na którym mam być Twoim świadkiem, bo nikomu innemu tak nie ufasz? Czemu zanim to w ogóle padło, zanim moje wnętrzności stały się ciężkie niczym czarna dziura te sny były taki miłe? leżenie razem w łóżku na odległość nie większą niż szerokość stojącej dłoni. Rozmowy. Uczucia jak kiedyś. Czy za tym tęsknie? za tym, że czułem się po raz pierwszy, od zawsze, jak w domu.
— poranne pobudki i czujesz, że umierasz.
Reposted fromPoranny Poranny
jasminnie
jasminnie
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze
1617 77cd 390
Reposted fromviirus viirus viagruetze gruetze
5524 e179 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
jasminnie
jasminnie
0447 ad76 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl