Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

5869 0969 390
Reposted fromerial erial viamadadream madadream
jasminnie
6710 3bc1 390
Reposted fromdontforgot dontforgot viailovegreen ilovegreen
jasminnie
1703 64f3 390
jasminnie

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viapersona-non-grata persona-non-grata
jasminnie
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viabrzask brzask
jasminnie
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
jasminnie
1643 fe25 390
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask
jasminnie
1639 25e4 390
Reposted fromla-lu la-lu viabrzask brzask
5145 d1bb 390
Reposted frommanxx manxx viacheersbaby cheersbaby
3477 0063 390

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

9567 cb1c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
7054 d289 390
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viainsanedreamer insanedreamer
jasminnie
8764 49f4 390
Reposted fromEkran Ekran viatoniewszystko toniewszystko
jasminnie
6637 c99f 390
jasminnie
3300 6526 390
jasminnie
2787 21f0 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl